Generelt

Hos Safe park står vi for alt fra gennemgang af jeres behov til at sætte parkeringsskilte op til selve kontrollen efterfølgende. Når vi er helt klar på, hvad jeres behov er, gennemgår vi sammen området, som I har brug for parkeringskontrol til. Ud fra det laver vi en plan for skiltning. Efterfølgende står vi for at føre kontrol, så I slipper af med unødig parkering.

Når I vælger Safe Park, er der ingen gebyrer ved opstart. Vi står for alle udgifter til parkeringsskilte og lignende. Vi har ud over det en kort bindingsperiode og mulighed for at tilpasse jeres kontrakt, når jeres behov ændrer sig. 

Med privat parkeringskontrol får I en sikker parkeringsoplevelse på jeres private område. Det giver en tryghed at vide, at jeres område er kontrolleret, og vi kan samtidig være med til t reducere parkering, der ikke er hensigtsmæssig. Med privat parkeringskontrol får I også bedre mulighed for at parkere, da der oftere vil være plads til jeres beboere, kunder, besøgende eller gæster. 

Læs reglerne for parkering her.

Som det fremgår af Højesterets afgørelse (U.20­14.17­19H)t, kan en person, der har en parkeringsplads på sin private ejendom, som han eller hun råder over, bestemme vilkårene for, hvordan den parkeringsplads må bruges. 

Når en bilist parkerer på et privat område, må man gå ud fra, at bilisten har accepteret reglerne for parkeringen, hvis de fremgår af skiltningen på en klar og forståelig måde.

Safe Park indgår parkeringsaftaler med boligforeninger, grundejerforeninger og virksomheder, der har brug for skærpet kontrol på private områder. Vi udsteder kontrolgebyrer til bilister, der ikke overholder de gældende parkeringsregler. Dette er for at sikre os, at gældende regler overholdes, så parkeringsområdet har plads til de reelle brugere af området.

Klager

Hvis du har fået en kontrolafgift på et område, Safe Park kontrollerer, som du mener er uberettiget, er du meget velkommen til at klage her. Du skrive skrive dokumentation for, hvad du mener er fejlen. Vi kan ikke garantere, at vi kan annullere gebyret. Bemærk, at det kræver dokumentation for evt. fejl, hvis gebyret skal annulleres.

Hvis din klage drejer sig om en nødsituation, hvor bilen skal fjernes, fordi den holder til gene eller fare, skal du kontakte politiet.

Hvis bilen er parkeret på et privat område, skal du kontakte ejeren af ejendommen eller den gældende parkeringskontrol på stedet. Hvis det er Safe Park, så kontakt os på +45 42 47 95 95

Lige så snart du har modtaget en kontrolafgift, kan du kontakte den gældende parkeringsfirma. Det kræver dokumentation for evt. fejl ved kontrolafgiften, hvis den skal annulleres.

Beboerlicens og gæsteparkering

Hvis Safe Park er gældende på dit område, skal du kontakte din boligejerforening eller grundejerforening. De har adgang til beboerlicencer, så du frit kan parkere i dit eget private område.

Når du får gæster, der skal parkere i et område med parkeringskontrol, er det vigtigt, at de overholder parkeringsskiltene og får en gæstelicens. Kontakt din boligforening eller Safe Park på +45 42 47 95 95

Hvad koster det?

Når du vælger Safe Park som parkeringskontrol, er der ingen opstartsgebyrer. Vi afholder udgifter til parkeringsskilte og andet. Vi har desuden kort bindingsperiode og fleksibel tilpasning af kontrakten, når behovet ændrer sig.

Hos Safe Park har vi intet opstartsgebyr. Vi står for parkeringsskilte, tilladelser og alt, der vedrører parkering i dit område Du binder dig for en kort periode, men vi er fleksible og tilpasningsdygtige, fordi vi ved, det ofte er nødvendigt at ændre på aftalen i takt med forandrende omstændigheder.

Når I indgår en aftale med Safe Park om parkeringskontrol, afholder vi alle omkostninger forbundet med skilteopsætning, tilladelser etc.

Der er ingen opstartsgebyr eller lignende skjulte udgifter ved indgåelse af aftale med Safe Park. Det er dog muligt at tilkøbe ekstraydelser som tablet og stander til receptionen til brug ved gæsteparkering og besøgende.

kontakt os

Vil I høre mere?

Kontakt os for en uforpligtende snak om privat parkeringskontrol i jeres område.